Ruw Biogas

Ruw Biogas

Afvalverwerker Attero heeft de eerste biogasverzamelleiding van Nederland in gebruik genomen. De 11,5 kilometer lange pijplijn transporteert jaarlijks 6,7 miljoen kubieke meter biogas van agrarisch ondernemer Kloosterman in Nieuweroord naar afvalverwerker Attero in Wijster. 

Attero werkt het ruwe biogas op tot aardgaskwaliteit en injecteert het in het aardgasnet van Enexis. Fudura is verantwoordelijk geweest voor de realisatie (ontwerp en aanleg) van de biogasleiding en verzorgt ook het beheer en onderhoud aan de leiding. In de toekomst kunnen andere biogasproducenten ook aansluiten op de biogasverzamelleiding.

Bekijk hier het project Ruw Biogas

Relevant

Slim Laden

Expertise

Bij dit project wordt gewerkt aan slimme laadoplossingen die leiden tot lagere energie-infrastructuur kosten voor klanten, een optimale inpassing van duurzame energie en het vermijden van piekbelastingen.