Warmte heeft waarde. Meet het slim.

Meer dan 500.000 huishoudens in Nederland zijn aangesloten op een warmtenet. In de Randstad hebben 32 grote organisaties plannen voor massale aardgasloze nieuwbouw. Warmte wordt onze nieuwe energiebron. Warmte van de industrie, de afvalverwerking, onze eigen aarde. En dit is nog maar het begin. Daarom is het tijd dat we volop inzetten op het nauwkeurig en eerlijk meten van die warmte. Zodat de warmte terechtkomt waar die nodig is. En eerlijk betaald wordt.

Ralph Thoenes, Account Manager Sales, blikt vooruit op de toekomst van energie: "Warmte en andere hernieuwbare energiebronnen helpen Nederland een schone toekomst in. Het is iets wat we allemaal willen: hetzelfde comfort zonder de rotzooi. Sommige economen voorspellen een kantelpunt rond 2020. Rond dat jaar is hernieuwbare energie goedkoper dan fossiele energie. Dat kantelpunt is eenmalig. Want zon, wind en warmte, die zijn er eeuwig. Het grootste probleem is zoals u weet de opslag en transport van nieuwe energie. Als de zon schijnt ontvangen we tenslotte energie en warmte die we dan juist vaak niet nodig hebben. Ook afvalvergisters, zware industrie en bijvoorbeeld tuinbouw hebben vaak miljoenen kilowatturen aan warmte over. Elke dag opnieuw.

Overschotten zijn van alle tijden. Mijn oma gooide oud papier nog gewoon bij het afval. Nu levert datzelfde product geld op. Als grondstof of energiebron. Zo kreeg afval waarde. Door innovatie, anders te kijken en meer te zien ontdekken we steeds meer waarde om ons heen. En waar waarde ontstaat, wordt meten belangrijk. Want die waarde moet tenslotte wel verhandelbaar, zichtbaar en vergelijkbaar zijn. Handelaren, verwerkers van grondstoffen en energiebedrijven moeten tenslotte wel integer zaken doen en kunnen rekenen op een gezonde bedrijfsvoering. Ook als ze gebruik maken van oud papier. Of warmte.

Vaak wordt die warmte nog handmatig gemeten. Maar steeds vaker gebeurt dat met slimme meters. En dat is om allerlei redenen noodzakelijk. Warmte is makkelijker te transporteren dan brandstoffen. En moeilijker te registreren. Binnen ingewikkelde industriële processen en bij een continue aanvoer van warmte kan er zomaar waarde weglekken of verdwijnen. Zonder dat iemand het merkt. Tenzij je alles aan een intelligent meetsysteem koppelt. Een systeem dat gebruikersprofielen vergelijkt met daadwerkelijke afname. Een slimme meter die realtime ziet waar de pieken en dalen zitten. Die zelflerend is door de koppeling van steeds meer data en algoritmes. Zodat rare afwijkingen direct kunnen worden afgelezen en herkend. En er kan worden ingegrepen zodra dat nodig is. Maar die intelligentie leidt er vooral toe dat we precies weten waar warmte het meest nodig is, zodat we het kunnen leveren. Elke minuut van de dag. Daar zijn we bij Fudura nou mee bezig.

Als ik 's ochtends mijn zoontje op het schoolplein afzet vraag ik me wel eens af welke energiebronnen zijn generatie straks normaal vindt. Of ze nog een grote overgang zullen meemaken zoals wij dat nu doen. Ergens denk ik van niet. De transitie waar u en ik mee bezig zijn, lijkt me eenmalig. We hebben via zon en aarde, en de warmte die wij als mens produceren, genoeg energie voor ons allemaal. We hoeven het alleen nog maar meetbaar te maken. Het is mooi om te zien dat de Nederlandse overheid ons met subsidies en kennisdeling daarbij helpt. Die kennis geven we graag aan u door. Zo ontstaat er een nieuwe vorm van warmte-intelligentie waar we allemaal baat bij hebben. Een intelligentie die begint bij Fudura.

Warmte is makkelijker te transporteren dan brandstoffen. En moeilijker te registreren.

Fudura vervangt op dit moment voor een grote energiepartner 900 grootverbruikermeters door slimme realtime-meters. Samen zien we nu al hoe belangrijk deze transitie is. Want als er tegenwoordig binnen deze nieuwe grid ergens een meter kapot is of warmte weglekt ziet het systeem dat onmiddellijk, en voorkomt dat er waarde verloren gaat. Zodra er geen warmte nodig is, schakelt de grid de warmtepompen automatisch uit. Dat scheelt slijtage, afschrijving en geld. En als er ergens een piekvraag is, zorgt het systeem ervoor dat alle overschotten snel en probleemloos aansluiten op de vraag. Zo wordt het warmtenet steeds betrouwbaarder, veiliger en superefficiënt. En behouden we de waarde van warmte."

Ralph Thoenes

‎Account Manager Fudura

Relevant

Warmtemeters

De waarde van warmte gaat verder dan comfort. Want heeft u inzicht in uw warmteverbruik dan kunt u werkelijk besparen. Vooral wanneer u meerdere locaties heeft, is maximaal inzicht van groot belang. Dat hoeven wij u als ondernemer vást niet te vertellen. Vraag naar de mogelijkheden.

Brutoproductiemeter

Wekt u zelf energie op? Met een elektriciteitsmeter van Fudura heeft u maximaal inzicht in de opbrengst. Zon, wind of een andere duurzame bron: een erkende Brutoproductiemeter vertelt u precies wat u opwekt.