Aanschafsubsidie voor emissieloze vrachtauto's (AanZET)

Koop of lease je een nieuwe, volledig emissieloze vrachtauto? Dan krijg je met de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) een financieel voordeel bij het verduurzamen van je vrachtwagens.

Tot 115 duizend euro subsidie per emissieloze vrachtauto

De AanZET-subsidie is bedoeld voor ondernemers en non-profitorganisaties die een nieuwe, volledig emissievrije vrachtwagen willen kopen of financial-leasen. De hoogte van de subsidie kan oplopen tot 115 duizend euro voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen. Bij grote en middelgrote ondernemingen liggen de maximale subsidiebedragen iets lager, maar kan je afhankelijk van de voertuigcategorie 7,5 duizend tot 83 duizend euro tegemoetkoming ontvangen. 

De AanZET-subsidieregeling is gericht op het bevorderen van duurzaamheid in de transportsector. De regeling stelt ondernemers en non-profitorganisaties in staat om financiële ondersteuning te ontvangen bij de aanschaf van een nieuwe uitstootvrije vrachtauto in de voertuigcategorieën N3 en N2 groter dan 4.250 kilogram.

Ontwerp de laadinfrastructuur voor je AanZET-subsidie aanvraagt

Nu je weet wat de AanZET-subsidie inhoudt en een indruk hebt van de financiële tegemoetkoming, is het verstandig om actief te onderzoeken hoe je de e-trucks in de toekomst gaat opladen. Wij begrijpen namelijk dat een succesvolle implementatie van emissieloze voertuigen niet alleen afhangt van de aankoop van de trucks zelf, maar dat een een betrouwbare energie-infrastructuur hierbij essentieel is.

Ons team van experts staat paraat om vooraf de meest geschikte laadoplossingen te ontwerpen en te realiseren. Waarbij we rekening houden met het type e-truck, de rittenschema's, bijbehorende laadbehoefte en de match met verschillende type laadpalen. Ook doen we een schouw en meten en analyseren we de beschikbare ruimte op de aansluitcapaciteit. Na de installatie staan we 24/7 voor je klaar met servicedienst, zodat je elektrische trucks altijd op weg zijn.

AanZET-subsidie aanvragen vanaf 26 maart 2024

Je kunt de AanZET-subsidie aanvragen vanaf dinsdag 26 maart 2024 om 09:00 (CET). De aanvraagperiode eindigt op vrijdag 24 mei 2024 om 12:00 (CEST). Houd er rekening mee dat je per dag één aanvraag kunt indienen. Vooralsnog bevat de totale AanZET-subsidiepot 45 miljoen euro. Waarbij het totale budget pas definitief is als de Eerste en Tweede Kamer ermee akkoord zijn.

Op deze pagina kun je straks de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) aanvragen.

Subsidiebedragen per onderneming en type vrachtwagen

Op deze pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lees je de vastgestelde subsidiepercentages en het maximum subsidiebedrag per voertuigcategorie en type onderneming. Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Dat is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis, inclusief af-fabriekopties zoals die op de overeenkomst staat en exclusief btw. De subsidiebedragen variëren van 7,5 duizend euro (N2 bakwagen > 4.250 kilogram voor grote ondernemingen) tot 115 duizend euro (N3 trekker voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen).

Voorwaarden AanZET-regeling

Om subsidie te ontvangen moet je voldoen aan alle voorwaarden van de AanZET-subsidieregeling. Een aantal van deze voorwaarden is:

Vrachtwagen

 • De vrachtwagen moet nieuw zijn. Een vrachtwagen is nieuw volgens de AanZET als in het kentekenregister RDW gelijk zijn:
  • de datum eerste toelating;
  • de datum tenaamstelling (de tenaamstelling moet op naam van de subsidieaanvrager zijn);
  • én de datum waarop de vrachtwagen voor het eerst op kenteken is geregistreerd. Bij operational lease is het de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud.
 • De vrachtwagen is volledig emissieloos. Brandstofcode E en W komen in aanmerking.
 • De vrachtwagen rijdt alleen met een elektromotor.
 • De vrachtwagen valt onder de voertuigclassificaties N2 met een gewicht gelijk aan of groter dan 4.250 kilogram of N3.
 • Het batterijpakket van de vrachtwagen mag geen lood bevatten.

Koop- of financial lease

Je vraagt subsidie aan, nadat je een koop- of financial-leaseovereenkomst zonder onherroepelijke verplichtingen hebt afgesloten. Deze overeenkomst is op het moment dat je subsidie aanvraagt nog niet definitief. Deze voorwaarde stelt RVO omdat de steun stimulerend moet werken. In de overeenkomst laat je een bepaling opnemen, waarin staat dat de overeenkomst op een latere (af te spreken) datum pas definitief wordt. Houd er wel rekening mee dat die datum later moet zijn dan de datum waarop je subsidie aanvraagt.

Voor de subsidie-aanvraag

Denk aan de volgende voorwaarden vóór je de AanZET-subsidieregeling aanvraagt:

 • Sluit eerst een niet-definitieve koop- of financial-leaseovereenkomst af voor één of meerdere emissieloze vrachtwagens.
 • Wanneer je de subsidie aanvraagt mag de vrachtwagen nog niet op jouw naam geregistreerd staan in het RDW-kentekenregister.
 • Dien via het digitale loket van RVO een subsidie-aanvraag in.
 • Ontvang je al subsidie voor één of meerdere vrachtwagens? Dan vermindert RVO het bedrag met de andere subsidie. Een uitzondering hierop is de Milieu-investeringsaftrek (MIA).
 • Zodra de vrachtwagen(s) geleverd en op naam gesteld zijn, moet je een verzoek indienen tot definitieve vaststelling.
 • Zorg ervoor dat de vrachtwagen geen subsidie heeft ontvangen op basis van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB).

Bron: RVO

Na de subsidie-aanvraag:

Houd rekening met de volgende zaken nadat je de AanZET-subsidie hebt aangevraagd:

 • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst per datum.
 • Ontvangt de RVO op de dag dat de subsidiepot leeg raakt meerdere volledige aanvragen? Dan bepalen ze de onderlinge rangschikking via een loting.
 • Een onderneming kan per dag één aanvraag indienen voor AanZET.
 • Als een onderneming of groep van ondernemingen op één dag meerdere aanvragen indient, wordt alleen de eerst aanvraag behandeld.

Bidfood op weg naar zero-emissie

Fudura helpt Bidfood om zich gereed te maken voor de transitie naar zero-emissiezones. Het is een enorme transitie die niet alleen gaat over voertuigen, maar ook om de laad- en energie-infrastructuur. Benieuwd hoe Fudura Bidfood helpt? Bekijk de video!

Laadoplossingen die passen bij jouw elektrische trucks

Ga je voor een elektrische truck, dan wil je deze vaak ook bij jouw bedrijf opladen. Wij bieden daarom laadoplossingen die perfect passen bij de parkeerduur van de vrachtauto's op jullie locatie én de reisafstanden die jullie elektrische vrachtauto's dagelijks afleggen. ’s Nachts een langere tijd laden of juist supersnel bijladen tijdens een korte stop. We hebben altijd een laadoplossing voor jouw wensen en duurzame doelen. Vaak ook wanneer er niet genoeg vermogen beschikbaar is op jullie locatie.

Meer over laadoplossingen

Meer weten of advies nodig?