750 extra elektrische vrachtwagen in 2024 de weg op

Nieuws | 2-10-2023

Dit jaar is €27 miljoen extra subsidie beschikbaar voor ondernemers die overstappen op elektrische vrachtwagens. En dat niet alleen. Staatssecretaris Heijnen heeft namelijk besloten om bijna €30 miljoen te investeren in de uitbreiding van laadinfrastructuur voor zowel vrachtwagens als personenauto's. Dat staat in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dat gepresenteerd werd op Prinsjesdag 2023.

Subsidieregelingen elektrische vrachtwagens

De subsidieregelingen hebben vorig jaar al bewezen populair te zijn, waardoor tal van goede plannen van Nederlandse ondernemers afgewezen dreigden te worden. Dankzij deze extra financiële middelen kunnen meer dan 750 elektrische vrachtwagens in 2024 de Nederlandse wegen opgaan. Deze investeringen getuigen van de toewijding van het kabinet om de transportsector vooruit te helpen en duurzame mobiliteit te omarmen. Tegelijkertijd dragen ze bij aan het verminderen van stikstof- en broeikasgasemissies, wat een cruciale stap is in het realiseren van een schonere leefomgeving en het behalen van de klimaatdoelstellingen.