Digital Twins als oplossing bij netcongestie: optimaliseer energiegebruik achter de meter

Nieuws | 6-2-2024

In de snel veranderende energietransitie vormt netcongestie een grote uitdaging voor bedrijven. Steeds vaker wordt de oplossing gevonden in 'Digital Twins', virtuele modellen van de werkelijkheid. Hierdoor ontstaat er ruimte achter de aansluiting, waardoor een grotere netaansluiting niet altijd nodig is. Vooraanstaande technische dienstverleners, waaronder Fudura, ondersteunen bedrijven bij het implementeren van deze slimme oplossingen.

Beter inzicht

Netcongestie, personeelstekorten en duurzaamheidsdoelen dwingen bedrijven om te automatiseren en te digitaliseren. Digital twins, oftewel digitale representaties van installaties, bieden de mogelijkheid om processen te optimaliseren en efficiënter te laten werken. Hierdoor kunnen bedrijven realtime informatie verkrijgen over energiestromen en hun processen, wat resulteert in snellere besluitvorming.

Voorbeeld

Fudura maakt gebruik van digital twins om klanten te laten zien welke mogelijkheden er zijn. Door het modelleren van verschillende scenario's kunnen bedrijven de ruimte voor energiegebruik vergroten en piekbelasting verminderen. Een praktijkvoorbeeld illustreert hoe digital twins kunnen leiden tot kostenefficiëntie. Hoppenbrouwers Techniek dacht aanvankelijk dat ze een aansluiting van 1500 ampère nodig hadden voor hun laadinfrastructuur, maar een digital twin wees uit dat ze kunnen volstaan met 3 x 80 ampère door slimme planning van energiegebruik. Geen verzwaring dus. En (voorlopig) geen last van netcongestie. 

Afwegingen

Het nemen van weloverwogen keuzes speelt een cruciale rol in dit proces. Bedrijven kunnen de elementen in hun systeem zorgvuldig selecteren om piekbelasting te vermijden. Hierbij is flexibiliteit essentieel om aan de behoeften van het bedrijf te voldoen.

Hoewel het implementeren van digital twins een investering vereist, is het een effectieve manier om netcongestie aan te pakken. Deze slimme oplossing helpt bedrijven bij het optimaliseren van hun energiestromen en maakt het mogelijk om problemen vroegtijdig te identificeren en risico's in te schatten.

Klanten kunnen met digital twins aanzienlijke besparingen realiseren, waarbij bewustwording over energiegebruik een belangrijke rol speelt. Bedrijven kunnen nu sneller positieve businesscases realiseren dankzij factoren zoals netcongestie, wetgeving en duurzaamheidsdoelstellingen.

Hoewel het oorspronkelijke artikel beschikbaar is op installatiejournaal.nl, willen we u erop wijzen dat het achter een betaalmuur staat.

Naar artikel