Fudura verkleint eigen CO2 voetafdruk

Nieuws | 7-7-2022

Fudura gelooft in een wereld waarin we eerlijk en efficiënt met energie omgaan. Sinds 2014 werkt Fudura daarom aan het verkleinen van haar eigen CO2 voetafdruk en heeft als doelstelling om haar jaarlijkse CO2-uitstoot met 5% per FTE te verkleinen ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2022 blijven we verbeteren en groeien.

Energie en CO2 reductieplan 2022

In 2021 is de balans opgemaakt en kritisch gekeken naar onze CO2 emissies doelen, maatregelen en rapportage. We hebben nieuwe doelen gesteld voor 2022 en verder, met de daarbij behorende KPI’s om de juiste sturing te geven. Deze staan in het Energie en CO2 reductieplan 2022.

Nieuwe ontwikkelingen

Maatregelen die in 2022 getroffen worden, hebben betrekking op de kantoren, het organisatiebeleid en personenmobiliteit. Deze komen mede voort uit de maatregelenlijst van SKOA. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Voor alle nieuwe locaties die Fudura in gebruik neemt kiezen we voor panden met energielabel A en plaatsen een tussenmeter waar mogelijk;
  • In de panden willen we zo veel mogelijk tussenmeters plaatsen, zodat we besparings- en verbetermogelijkheden beter kunnen detecteren;
  • We verduurzamen 5-25% van ons eigen elektriciteitsverbruik door eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit (vb via zonnepanelen);
  • We starten met onderzoek naar de inzet van elektrische bedrijfsbussen en het tanken van HVO brandstoffen;
  • Nieuwe medewerkers krijgen kennis mee over het CO2-reductiebeleid, zodat verduurzaming van bedrijfsvoering, hun eigen werk én op het thuisfront hun voetafdruk kunnen verkleinen.

Op deze manier willen wij onze eigen CO2 voetafdruk reduceren. We zijn ambitieus om maatregelen te nemen en willen zo koploper zijn in vergelijking met sectorgenoten.