Fudura en Eneco: Samen pionieren en verduurzamen met de e-boiler

Van gas naar elektrisch. Het is een actuele én nodige beweging in de energietransitie; we moeten verduurzamen. Energieleverancier Eneco is er continu mee bezig én loopt erin voorop. Zoals met hun innovatieve elektroboiler in warmtekrachtcentrale Ypenburg. Daarin speelt ook Fudura een rol.

We roepen het dagelijks bij Fudura: verduurzamen doen we samen. Dat doen we ook met Eneco. We werken samen in projecten waar het draait om onder meer meetprotocollen, certificeringen en subsidietrajecten. Zo ook bij Eneco’s nieuwste pilotproject; zij onderzoeken de toepassing van een e-boiler in hun warmtekrachtcentrale Ypenburg. Uniek, want een e-boiler op deze schaal is nieuw voor Nederland. Behalve samenwerken is het dus ook pionieren. We spreken erover met Eneco’s Fabian van Oudgaarden en Fudura’s Huub Wijers en Gerrit Dijk.

Verduurzamingsslag

Een flinke centrale staat er in Ypenburg – meer dan 10.000 aansluitingen worden ermee voorzien van stadswarmte en warm water. De centrale bestond uit zes gasmotoren en vijf gasketels die elektriciteit en warmte produceren. Voor het pilotproject is één van de gasketels vervangen door de e-boiler. “De motoren en ketels verbruiken gas, daarnaast komen er restgassen uit de schoorsteen. CO2-uitstoot dus, dat willen we terugdringen en daarom kiezen we voor de nieuwe e-boiler”, vertelt Fabian van Oudgaarden, contractmanager bij Eneco.

De e-boiler is een grote stap richting 'van het gas af'; oftewel een alternatief voor gebruik van fossiele brandstoffen. "De elektrodeboiler is onderdeel van een pilotproject voor transparantere certificering van groene stroom”, legt van Oudgaarden uit. “In de pilot wordt er een digitale koppeling gemaakt tussen Prinses Amaliawindpark en de elektrodeboiler. Door deze pilot kunnen we garanderen dat de groene stroom binnen hetzelfde uur of zelfs binnen hetzelfde kwartier wordt geproduceerd én geconsumeerd. Dit sluit beter aan op een energiesysteem waarin de balans tussen verbruik en opwek steeds belangrijker wordt door de toename van weersafhankelijke elektriciteitsproductie met zon en wind. Echt een verduurzaming dus, maar ook een kostbare aangelegenheid. En in dat subsidietraject hebben we de kennis en meetdiensten van Fudura nodig."

Samen komen we tot de meetprotocollen die nodig zijn om de SDE++ subsidie te verkrijgen én te behouden."

SDE? Even Fudura bellen

Een SDE++ subsidie ontvang je niet zomaar; dat weet elke organisatie die er gebruik van wil maken om verduurzaming te realiseren én versnellen. Je krijgt dan ook te maken met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, verstrekker van de subsidie) en het uitvoerige SDE++ proces. “Als de subsidie gekoppeld is aan een project dan moet je een erkend meetbedrijf hebben dat data verzamelt, rapportages en verklaringen opmaakt én adviseert over hoe je de vereiste meetprotocollen opbouwt en je installaties inricht. Voor al die zaken klopten wij aan bij Fudura.”

Zoals voor Eneco is de e-boiler ook voor Fudura een nieuwe productie-installatie. Dat vraagt om nieuwe meetprotocollen, nieuwe manieren van data verzamelen én om samen nieuwe kennis vergaren. “Het is onderzoeken en pionieren”, vertelt Huub Wijers, adviseur Energiediensten en SDE++ bij Fudura. “De e-boiler is nieuw in Nederland en daarmee voor alle betrokkenen. Oók voor de RVO. Het mooie is dat wij als Fudura de schakel zijn tussen Eneco en RVO; we vormen een driehoek. Samen vinden we uit wat er nodig is om tot correcte meetprotocollen en data te komen; alle informatie die nodig is om de subsidie te verkrijgen én verstrekken.”

Nieuwe protocollen, slimme samenwerking

Voordat een meetprotocol kan worden ingediend bij de RVO is er heel wat werk te verrichten, waaronder het ontwikkelen en opstellen van het protocol. Dit is voor Fudura dagelijkse kost, maar de e-boiler is een nieuwe CO2-reducerende techniek, dat vraagt om een volledig eigen protocol.

“De metingen zijn niet heel anders dan wij bij Fudura gewend zijn, maar het zit hem in de aanpak”, vertelt Gerrit Dijk, monitoringsspecialist bij Fudura en expert in het verzamelen van meetdata voor de SDE-regeling. “Eneco, RVO en Fudura hebben gezamenlijk het format voor het meetprotocol ontwikkeld, zéker ook door op elkaars kennis bouwen. Dat was veel afstemmen; het eisenpakket van de RVO, certificering van meetinstrumenten, aanleveren van de juiste data etc. We hebben echt gepionierd met elkaar. Inmiddels hebben we samen een standaard weten te creëren voor dit specifieke elektrodeboiler SDE-traject.”

Met Fudura hebben we een kennispartner die vertrouwd is met techniek, met meetprotocollen én met de SDE-materie."

Die samenwerking – de driehoek Eneco, RVO, Fudura – is wat dit zo specifieke SDE-traject zo bijzonder én succesvol maakt, aldus van Oudgaarden. “De elektroboiler-pilot mag je gerust een ambitieus project noemen. En uitdagend, juist vanwege alle vragen en eisen die op ons pad kwamen. Voor ons is het fijn om te weten dat we met Fudura een kennispartner hebben die vertrouwd is met de technische kant van bemetering, met meetprotocollen, met de SDE-materie én ook nog eens rechtstreeks schakelt met de RVO. In de toekomst zetten we als Eneco nog veel meer duurzame stappen, daarvan zetten we er ongetwijfeld nog veel samen met Fudura.”

Meer weten over SDE++?

Produceert u zelf hernieuwbare energie en wilt u ook aanspraak maken op de SDE+ of SDE++ subsidie? Neem vooral contact op met de specialisten van Fudura. Stuur een e-mail naar Huub Wijers. Wij nemen dan snel contact met u op.