Fudura legt biogasleiding voor het HEINEKEN productieproces

Nieuws | 9-9-2016

Fudura B.V. is samen met Heijmans is in ’s-Hertogenbosch gestart met het aanleggen van een 2,2 kilometer lange biogasleiding vanaf de waterzuivering van Aa en Maas naar de HEINEKEN brouwerij. Door middel van deze leiding wordt duurzaam verworven brandstof – biogas – aangevoerd voor het opwekken van stoom in het brouwproces van HEINEKEN.

Koppeling vanaf november

De overwegend horizontaal gestuurde boringen voor de aanleg van de leiding kruisen onder andere de snelweg A59, een natuurgebied met primaire en secundaire waterkeringen en de Dieze. Er is veel onderzoek verricht in het kader van de Flora Fauna wet en de Waterwet om vooraf te bepalen waar de aanleg aan moet voldoen. Een deel van het tracé mag enkel aangelegd worden in de periode van 1 augustus en 1 oktober. En omdat ook een bepaald deel van het gebied OCE verdacht is (kans op explosieven uit bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog) zorgt dit voor de nodige uitdagingen. Vanaf begin november 2016 is het tracé volledig aangelegd en kan er gekoppeld worden aan de installatiedelen aan weerszijde, respectievelijk de Aa en Maas installatie en het ketelhuis van HEINEKEN.

T06 18. Fudura Legt Biogasleiding Voor Het HEINEKEN Productieproces 2.
T06 18. Fudura Legt Biogasleiding Voor Het HEINEKEN Productieproces 1

Fudura verduurzaamt Nederland

Fudura heeft als ambitie om de energievoorziening in Nederland verder te verduurzamen. Door de exploitatie van deze biogasleiding wordt daarin weer een belangrijke stap gezet. Via de leiding zal het eerste jaar 3 miljoen m3 aan biogas worden getransporteerd, daarna jaarlijks zo’n 4,7 miljoen m3.