Fudura: uw meetverantwoordelijkheid in goede handen

Blog | 13-5-2022

Grootverbruikers van energie moeten vanuit de wet zelf zorgen dat er goed wordt gemeten; je hebt een meetverantwoordelijkheid. Dit betekent dat je meetapparatuur moet hebben voor de meting van het energieverbruik – een zogeheten meetinrichting. Voor het meten, uitlezen, valideren en distribueren van energiedata heb je een meetverantwoordelijke nodig. Fudura neemt deze taken en verantwoordelijkheid van u over. Daarbij kunnen en doen wij, als erkend meetbedrijf, meer met uw data en meetinrichting.

Meetverantwoordelijkheid en zekerheid

“De wet bepaalt dat bedrijven zelf moeten zorgen dat er goed gemeten wordt”, vertelt Alexander Steen, senior Asset manager bij Fudura. “Dat kun je alleen doen door een meetverantwoordelijke aan te wijzen, een erkend meetbedrijf zoals wij, Fudura. Deze erkenning betekent dat wij ISO-gecertificeerd zijn en voldoen aan de regelgeving omtrent meten. Bovendien worden we met regelmaat geaudit door onafhankelijke instanties. Zo borgen wij dat we voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die horen bij de meetverantwoordelijkheid. Kiezen voor een meetbedrijf is dus ook kiezen voor zekerheid.”

Steen is naast senior Asset manager vooral adviseur en sparringpartner voor de klant en voor Fudura, zo vertelt hij. Dagelijks houdt hij zich bezig met de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en marktafspraken die relevant zijn voor bedrijven en voor de dienstverlening Fudura. “Door de energietransitie wordt er steeds meer mogelijk waardoor we te maken krijgen met nieuwe eisen en regelgeving vanuit de overheid. Voor organisaties kan dat een uitdaging zijn. Die zorg nemen wij graag over. Als meetverantwoordelijke bieden wij een praktische totaaloplossing.”

De meetverplichting draagt direct bij aan de energiecontinuïteit binnen uw organisatie."

Waarom meetverantwoordelijkheid?

Waarom heb je als bedrijf en grootverbruiker een meetverantwoordlijkheid? Omdat de wet het voorschrijft; als bedrijf ben je verplicht om je energieverbruik te meten en de data door te geven. Er is nóg een belangrijke reden. Als u geen meetverantwoordelijke heeft aangewezen zal de netbeheerder uw aansluiting niet in bedrijf nemen en heeft u geen werkende aansluiting. Meten, registreren en doorgeven zijn dus voorwaarden om energie geleverd te krijgen. Het mooie van de meetverplichting is dat deze direct bijdraagt aan de energiecontinuïteit binnen uw organisatie.

Fudura: van meten tot distribueren

Als meetverantwoordelijke heeft Fudura vooral een praktische rol. Wij meten, registreren, collecteren, valideren en distribueren; alle taken binnen het meetproces. Meten is de eerste technische stap, hiervoor plaatsen en gebruiken we de meetinrichting. Vervolgens registreren wij de energiedata. Bij elektriciteit worden de waarden elk kwartier geregistreerd, bij gas gebeurt dit elk uur. De stap die volgt is collecteren. Met een computersysteem halen we de data op uit de meetinrichting. Aansluitend valideren wij de gegevens, we controleren en keuren de data volgens de wettelijke eisen. Zijn de meetgegevens correct, dan distribueren wij de data naar de betreffende marktpartijen, zoals de netbeheerder.

De voordelen van scherper meten

Het meetproces proces herhaalt zich volgens een verplichte en afgesproken frequentie. Hoe vaak dit gebeurt, hangt af van het gecontracteerd vermogen bij elektriciteit of uw jaarverbruik bij gas; bijvoorbeeld minimaal 100 of 1.000 kWh. De hoogte van het vermogen of jaarverbruik bepaalt in belangrijke mate het type meetinrichting dat je moet hebben. En dus ook hoe vaak je meetdata moet doorgeven; dat kan één keer per jaar maar ook één keer per uur zijn. Die verplichte metingen leveren meer op: 100% inzicht in je verbruik. Zo kun je dus scherper en daarmee mogelijk voordeliger energie inkopen. Een goede installatie én meetverantwoordelijke gaat dus verder dan alleen voldoen aan je verplichting.

Naast meten op de juiste manier doet Fudura meer. Zoals het onderhoud van de meetinrichting. Een elektriciteitsinstallatie moet bijvoorbeeld elke zes jaar onderhoud hebben, ook dit is wettelijk bepaald. Met dit onderhoudsmoment certificeren wij de installatie weer voor de volgende zes jaar. Bij gasinstallaties controleren wij de meetinrichting steekproefsgewijs en wisselen we indien nodig de batterijen. Al dit onderhoud hoort bij onze meetverantwoordelijkheid. Net als het verhelpen van eventuele storingen – deze moeten wettelijk binnen twee werkdagen worden opgelost, en daar staan wij voor. Energiecontinuïteit, daar gaat het immers om.

Plus: meten voor subsidie

Zoals gezegd, meten biedt meer dan energiezekerheid. Het inzicht en de verzamelde data kunnen u financieel voordeel opleveren. Zoals een subsidie. Meten kunnen wij behalve op het overdrachtspunt tussen uw aansluiting en de netbeheerder, ook op andere punten. Zoals daar waar u zonnepanelen heeft. Wilt u subsidie (SDE+) ontvangen, dan moet er bij de zonnepanelen een extra meter komen; de zogeheten brutoproductiemeter. Ook deze kunnen wij plaatsen en meenemen in de meetprocessen. Inderdaad, dat mag u gerust win-win noemen.

 

Wilt u meer weten over uw meetverantwoordelijkheid en Fudura’s rol daarin? Neem gerust contact op met onze Klantenservice via het telefoonnummer 088 - 857 88 77. Bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Wij helpen u graag verder.