Nieuws

Fudura naar Zuid-Afrika voor Stichting Vrienden van Bambanani

Nieuws | 16-11-2022

Dagelijks helpt Fudura Nederlandse ondernemingen met het verbeteren van hun energieprestaties. Daarnaast willen we verder kijken om onze visie, ook over de grens, invulling te geven. Om deze reden is Fudura al enkele jaren verbonden aan Stichting Vrienden van Bambanani in Zuid-Afrika. Het doel is om iedere Bambanani school zo snel mogelijk zelfredzaam te maken, met name op het gebied van gas en elektra.

Fudura aan de slag in Zuid-Afrika

Fudura is al diverse keren ter plaatse geweest in Zuid-Afrika om eigenhandig de scholen een stap verder te helpen op het gebied van zelfredzaamheid. Vanwege COVID-19 was het afreizen naar Zuid-Afrika de afgelopen jaren niet mogelijk maar inmiddels behoort ook dit weer tot onze mogelijkheden.

Op 21 oktober 2022 is een Fudura team, bestaande uit vijf Fudurianen, vertrokken naar Phalaborwa, Zuid-Afrika. Gedurende één week heeft het team een werkbezoek gebracht aan twee Bambanani scholen waarbij ze samen met een plaatselijke installateur de twee scholen voorzien van zonne-installaties, een gelijkrichter en een accubatterij. Door deze aanpassingen zijn de scholen zelfvoorzienend en niet meer afhankelijk van dure elektriciteit abonnementen. Het geld wat hiermee wordt bespaard wordt vervolgens gebruikt voor maaltijden en lesmateriaal. Een win-win situatie.

Bambanani 2022 groep
Bambanani 8

Het vervolg

De lokale installateur zal het beheer van de installaties op zich nemen en bij eventuele storingen treden zij op. Op deze manier kunnen we de continuïteit van de systemen garanderen.

Naast de twee scholen zelfvoorzienend te hebben gemaakt heeft het Fudura team ook nog enkele andere Bambanani scholen bezocht. Tijdens deze bezoeken heeft Fudura in kaart gebracht welke materialen er nodig te zijn om ook deze scholen zelfredzaam te maken. Met deze informatie kan Fudura zich voorbereiden op een nieuw werkbezoek, welke zal plaatsvinden in het voorjaar van 2023.

Meer informatie over Stichting Vrienden van Bambanani in Zuid-Afrika?

Bekijk hier

Bambanani kinderen Boitumelo