Fudura reduceert CO2-uitstoot

Nieuws | 2-10-2023

Fudura gelooft in een wereld waarin we eerlijk en efficiënt met energie omgaan. Sinds 2014 werkt Fudura daarom aan het verkleinen van haar eigen CO2-voetafdruk en heeft als doelstelling om haar jaarlijkse CO2-uitstoot met 5% per FTE te verkleinen ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2022 hebben we deze doelstelling ruimschoots behaald: in dat jaar hebben we namelijk ten opzichte van 2021 onze CO2-uitstoot per FTE met ruim 11% verminderd!

Energie en CO2-reductieplan 2023

In 2023 werken we verder aan de reductie van onze CO2 uitstoot door nieuwe doelen te stellen en verder door
te bouwen op bestaande maatregelen. Deze zijn te vinden in het Energie en CO2-reductieplan 2023.

Maatregelen die getroffen worden, hebben betrekking op de kantoren, het organisatiebeleid en personenmobiliteit.
Deze komen mede voort uit de maatregelenlijst van SKAO. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Voor alle nieuwe locaties die Fudura in gebruik neemt, kiezen we voor panden met energielabel A. Als een energielabel
  lager ligt dan A, worden er aanvullende afspraken gemaakt om het pand verder te verduurzamen naar energielabel A.
  Zo heeft het nieuwe pand in Zwolle energielabel B, maar zijn er afspraken gemaakt om het pand verder te verduurzamen
  door het plaatsen van zonnepanelen, gebruik van LED-lampen, bewegingssensoren en aanleg van laadpunten.
 • We starten met onderzoek naar de inzet van elektrische bedrijfsbussen.
 • CO2-reductie krijgt aantoonbaar aandacht in het inwerktraject bij alle medewerkers van Fudura.
 • Meer dan 75% van de gebruikte elektriciteit in onze kantoorgebouwen is groene stroom of vergroend met NL GVO’s.
  Audit CO2-prestatieladder.

Audit CO2-prestatieladder

Op 3, 4 en 5 oktober zal Fudura worden geaudit voor de CO2-prestatieladder. De auditor zal medewerkers van Fudura gedurende deze dagen spreken over verschillende werkzaamheden en verantwoordelijkheden die behoren tot het CO2-Prestatieladder certificaat. Denk hierbij aan onder andere de CO2-footprint, energiebeoordeling, reductiemaatregelen, communicatie, facilitaire maatregelen en samenwerkingen met partners in de sector of keten.