Nieuws

Fudura’s Near-Term emissie-reductiedoelstelling goedgekeurd door SBTi

Nieuws | 27-12-2023

Fudura werkt al sinds 2014 actief aan het verkleinen van haar eigen CO2-voetafdruk en is sindsdien gecertificeerd conform de normen van de CO2-prestatieladder. Vanuit de ambitie om onze CO2-reductiedoelstelling nog beter in lijn te brengen met de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs, heeft Fudura een nieuw doel gesteld en deze ter validatie aangeboden bij het Science Based Target initiative (SBTi). De doelstelling is inmiddels gevalideerd én goedgekeurd door SBTi.

Het Science Based Target initiative (SBTi) is een samenwerking tussen verschillende organisaties waaronder Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en World Wide Fund for Nature (WWF). Het initiatief helpt bedrijven om ambities op gebied van broeikasgassen te vertalen naar wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, science based targets. Dit zijn doelstellingen die volgens de laatste wetenschappelijke inzichten noodzakelijk zijn om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs na te komen waarbij de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot 1,5 graden Celcius.

De doelstelling die Fudura heeft ingediend bij SBTi is inmiddels gevalideerd en goedgekeurd. Fudura volgt daarbij de Small Medium Enterprise (SME) route waarbij een ‘Near-Term target’ is gesteld. Concreet houdt dit in dat Fudura uiterlijk in 2030 haar CO2-uitstoot in Scope 1 en Scope 2 met 42% moet hebben verminderd ten opzichte van 2021. Daarnaast zullen we ook Scope 3-emissies gaan meten en reduceren. Uiterlijk in 2025 willen we de Scope 3 emissies volledig in kaart hebben en hier een concrete reductiedoelstelling voor opstellen. Inmiddels is de doelstelling gepubliceerd op de website van SBTi.

Deze mijlpaal onderstreept Fudura's toewijding aan duurzaamheid en draagt bij aan de bredere inspanningen voor een groenere toekomst.

Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.