Fudura start pilot met 100% elektrisch rijden

Nieuws | 15-12-2015

30 leaseauto’s worden dit jaar nog vervangen door elektrische auto’s Afgelopen week zijn Enexis en Fudura een pilot gestart met het inzetten van 100% elektrische auto’s, de Renault Zoë. De eerste vijf auto’s zijn in gebruik genomen door buurtbegeleiders van Buurkracht. Zij reizen regelmatig naar plaatsen die verspreid liggen over het land en soms niet of nauwelijks met het openbaar vervoer te bereiken zijn. De pilot is bedoeld om de duurzame mobiliteit te vergroten, bij te dragen aan CO2- reductie en ervaring op te doen met elektrisch rijden. De pilot moet uitwijzen of het realistisch is om op termijn alle benzineauto’s in het wagenpark te vervangen door 100% elektrische auto’s . In totaal worden er dit jaar 30 volledig elektrische auto’s aan het wagenpark toegevoegd.

Tijdens deze pilot wordt getoetst of de huidige commerciële elektrische auto’s toereikend zijn voor de reisbewegingen die de medewerkers van Fudura maken. Tevens worden de mogelijkheden bekeken om alle medewerkers met een leaseauto rijdend op benzine, een elektrische auto aan te bieden. Met elektrisch rijden draagt Fudura zichtbaar en concreet bij aan het vergroten van de duurzame mobiliteit en de CO2-reductie.

Nieuws Fudura Start Pilot Met 100% Elektrisch Rijden 1

Renault Zoë als eerste elektrische auto

Voor de eerste vijf auto’s is gekozen voor de Renault Zoë. Deze beschikt over een accucapaciteit van 22 kWh, met een actieradius van 100 á 150 kilometer. Tevens beschikt deze auto over de mogelijkheid om snel te laden, waardoor de accu in 30 minuten tot 80% wordt opgeladen. Daarmee is deze elektrische auto ideaal voor de buurtbegeleiders.

Samen energie besparen met Buurkracht

Ruim 3,5 miljoen mensen staan open voor energiebesparing, maar in de praktijk komt het er vaak niet van. Buurkracht helpt ondertussen al meer dan 80 buurten met samen besparen, door een buurtanalyse, inzicht in energieverbruik en persoonlijke begeleiding. De buurtbegeleiders zijn zeer enthousiast over het rijden in de 100% elektrische wagen, omdat zij nu zelf extra kunnen bijdragen aan CO2-reductie.