Fudura succesvol live: themarelease allocatie 2.0 tranche 1

Nieuws | 19-5-2022

Op 20 april 2022 heeft Fudura, als erkend meetverantwoordelijke, de instapprocedure inclusief certificering goed doorlopen. Hierdoor voldoet Fudura aan de nieuwe regels van allocatie 2.0 trance 1. Deze regels zijn opgenomen in de informatiecode, welke geldt voor alle partijen die deelnemen aan het berichtenverkeer.

Wat verandert er?

Door de themarelease is er een nieuwe manier van berichtenuitwisseling in de markt beschikbaar. Momenteel wordt er nog deels gebruik gemaakt van vaststaande verbruiksprofielen. Doordat er steeds meer decentrale duurzame energie opwek plaatsvindt is het noodzakelijk om gedetailleerder informatie te hebben. Hierin voorziet allocatie 2.0, welke in verschillende tranches de komende jaren live gaat. De belangrijkste wijzigingen die in tranche 1 zijn doorgevoerd betreffen:

Bij het beschikbaar stellen van de dagelijkse 15 minuten waarden aan marktpartijen wordt er nu onderscheid gemaakt tussen invoeding en afname van elektrische energie

De dagelijkse meetdata wordt vanaf nu ook beschikbaar gesteld aan de programmaverantwoordelijke

De ‘taal’ die marktpartijen onderling gebruiken in het berichtenverkeer is gemoderniseerd

Door deze wijzigingen is de berichtwisseling weer toekomstbestendig en is de volgende stap gezet om de energietransitie verder te ondersteunen.

Wat is een sectorrelease?

Een sectorrelease bestaat uit een aantal wijzingen in met name de meetdata berichten tussen marktpartijen. Denk aan netbeheerders, energieleveranciers en meetverantwoordelijken. Voor Fudura is deze themarelease van toepassing op de rol van meetverantwoordelijke en op de rol van faciliterend netbeheerder.

Meetverantwoordelijkheid

Als grootverbruiker van energie heeft u een meetverantwoordelijke nodig. Uw onderneming moet een meter hebben waarvan de meetgegevens worden uitgelezen en gevalideerd. Fudura neemt deze verantwoordelijkheid. Wij leveren en plaatsen de energiemeter, lezen en verzamelen de nodige meetdata en verzenden de gegevens naar uw netbeheerder. Natuurlijk verzorgen wij ook de controle en het onderhoud van de meter.

Meer informatie over meetverantwoordelijkheid