Hebben we in de toekomst gratis elektriciteit?

Blog | 9-9-2020

De visie van New Business manager Daan Pelders:

Wie herinnert zich nog de begindagen van het internet? Inbellen met een modem (met die gekke piep-kraak geluidjes), een bezette telefoonlijn bij het downloaden van je e-mail en… betalen per telefoontik! Inmiddels heeft vrijwel ieder huishouden in Nederland een vaste internetaansluiting via kabel of glasvezel en ontvangen we tegen een vast bedrag per maand een vrijwel ongelimiteerde hoeveelheid data. Bij mobiele telefonie zagen we een vergelijkbare ontwikkeling, en ook films en muziek betalen we tegenwoordig niet meer per stuk, maar vaste abonnementskosten geven ons recht op toegang tot het netwerk en vrijwel onbeperkt verbruik.

Zullen we bij energie een vergelijkbare ontwikkeling gaan zien in de toekomst? Tot nu toe was dat eigenlijk niet denkbaar. Om energie (in de vorm van elektriciteit of warmte) te verkrijgen moeten fossiele brandstoffen worden verbrand. De kosten voor deze brandstoffen vormen de basis voor de kostprijs van energie.

Maar wat als straks een groot deel van onze energie komt van ‘gratis’ energiebronnen, zoals zon en wind? In dat geval zou de kostprijs van energie voor een belangrijk deel worden bepaald door (vaste en vooraf bekende) investerings- en onderhoudskosten van de productiemiddelen en het netwerk. Als er voldoende capaciteit is gerealiseerd, kost het opwekken en afleveren van een extra kWh elektriciteit feitelijk niets extra. Het enige probleem wat we dan zien, is de onregelmatigheid van productie en verbruik. We willen immers ook energie kunnen verbruiken als de zon niet schijnt of als de wind niet waait. En we willen geproduceerde duurzame energie ook liever niet ‘weggooien’. Ons verbruik is op sommige momenten hoger dan op andere momenten en dit kunnen (en willen) we niet altijd beïnvloeden. Om het hele systeem in stand te houden, zullen we flexibiliteit moeten creëren. Flexibiliteit wil zeggen dat we in staat zijn om energieproductie of energievraag te verschuiven in de tijd, zodat het beter op elkaar aansluit. Hiervoor zullen nu en in de toekomst nog altijd (variabele) prijsprikkels voor blijven ontstaan. Een volledig vlak ‘aansluittarief’ zoals bij internet of Spotify zal dus niet snel gebeuren, maar dat de wijze van kostenallocatie gaat veranderen, dat lijkt wel zeker.

Om het hele systeem in stand te houden, zullen we flexibiliteit moeten creëren."

Daan Pelders, New Business manager

Voor Fudura liggen hier kansen in het bieden van de juiste meet- en datadiensten

Als de traditionele kWh-gerelateerde kosten op de achtergrond raken en flexibiliteit de belangrijkste kostendrijver wordt, willen onze klanten meer invloed kunnen uitoefenen op ‘wanneer’ ze de energie verbruiken (of opwekken). Dit vereist diepgaand inzicht in het energieverbruik van hun processen en hoe ze hier op kunnen sturen. En daar komt de kracht van Fudura aan te pas. Onderbemetering, Neartime/Realtime meetoplossingen en geavanceerde datadiensten kunnen hier een grote rol in spelen. Daarnaast kan Fudura haar klanten ondersteunen in het ‘verschuiven’ van hun energieverbruik of -opwek in de tijd. Met oplossingen als Energie opslag en Laadpalen met Smart Charging of zelfs bi-directioneel laden stellen we klanten in staat om slim en effectief te reageren op de gevraagde flexibiliteit, met een interessante korting op hun energierekening tot gevolg.

Fudura is vandaag al bezig met de klantbehoefte van morgen. Dit is niet alleen het geval bij New Business, maar dit gebeurt overal in onze organisatie. Business Developers, Projectleiders, Product Owners en Sales mensen zijn er dagelijks mee bezig. Door het volgen van de ontwikkelingen in de energietransitie, het luisteren naar de behoeftes van de klant en het kritisch kijken naar onze dienstverlening, maken we samen werk van de energietransitie. En daar ben ik trots op!