Heel Nederland op groen gas

Nieuws | 21-1-2021

Fudura heeft wederom een mooie bijdrage geleverd aan een duurzaam project. Benieuwd naar het hele verhaal lees dan verder.

Het klinkt te mooi om waar te zijn maar niets is minder waar! Heel Nederland op groen gas is werkelijkheid geworden dankzij de productie van groen gas uit monomestvergisting bij Melkveehouderij Haarman in Blokzijl.

In de Microferm monomestvergister, een installatie van leverancier HoSt uit Enschede, wordt 100% mest vergist en omgezet naar groen gas. Jaarlijks kan de monomestvergister 320.000 m3(n) duurzaam gas produceren dat wordt getransporteerd naar huishoudens en industrie in de omgeving via het bestaande gasnetwerk. Fudura verzorgt hierbij het meetprotocol, de maandelijkse goedkeuring van de meetrapporten en de goedkeuring van de groengas installatie. Hiervoor collecteert en valideert Fudura dagelijks de metingen.

De capaciteit staat gelijk aan het leveren van gas aan zo’n 240 Nederlandse huishoudens voor verwarmen, koken en warm douchen.

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie is kenmerkend voor RENDO. ‘’We zetten vol in op groen gas en overige duurzame gassen binnen de energietransitie. Ook in het klimaatakkoord heeft groen gas een belangrijke plek. Het is prachtig dat we aan de vooravond van de energietransitie héél Nederland al van groen gas kunnen voorzien’’, zegt Eddy Veenstra, algemeen directeur van RENDO.

Naast het produceren van hoogwaardig en diervriendelijk voedsel wordt ook de stikstof uitstoot gereduceerd en dragen we als bedrijf bij aan de energie transitie"

Familie Haarman

Groen gas uit 100% mest

In de vergister vindt anaerobe (zuurstofloze) vergisting plaats van drijfmest van de koeien van melkveehouderij Haarman. Dit resulteert in biogas met een laag methaangehalte. De biogasopwerking brengt het biogas op aardgaskwaliteit met een hoog methaangehalte van 89%. Het gas is daarmee geschikt voor het gasnet in de buurtschap Nederland wat deel uitmaakt van het bestaande gasnetwerk van RENDO.

Emissiebeperking

Monomestvergisting is een bewezen en haalbare innovatie voor de productie van hernieuwbare energie en andere waardevolle eindproducten uit mest. Daarnaast kan beperking van methaan- en ammoniakemissies op het melkveebedrijf worden toegeschreven aan mestvergisting. Verse mest zo snel mogelijk in de vergister is belangrijk voor een hoge gasproductie. De methaan die normaal vrijkomt uit mest dat blijft liggen onder de stal wordt dankzij vergisting optimaal benut en omgezet naar groen gas.

Samenwerken voor de toekomst

Door een goede samenwerking kan het verduurzamen van het Nederlandse gasnetwerk steeds sneller gaan. Dankzij melkveehouderij Haarman is een geschikte locatie en voldoende mest beschikbaar die via de geavanceerde technieken van HoSt omgezet worden in groen gas. Het project is mede mogelijk gemaakt door het initiatief Jumpstart van zuivelonderneming FrieslandCampina.

 

Bron: Heel Nederland op groen gas - N.V. RENDO (rendonetwerken.nl)​​​​​​​