NOS: Kopzorgen bij gemeenten en ondernemers over aankomende 'zero-emissiezones'

Nieuws | 24-8-2023

Gemeenten en ondernemers staan voor kopzorgen rond 'zero-emissiezones', zoals blijkt uit een NOS-artikel. De overgang naar emissievrije binnensteden vanaf 2025 brengt uitdagingen met zich mee, zoals stroomnetbelasting, hogere kosten en laadinfrastructuur. Fudura biedt als deskundige in energie-infrastructuur geïntegreerde oplossingen om deze obstakels te overwinnen. Met expertise in laadinfrastructuur en stroomnetoptimalisatie helpt Fudura gemeenten en bedrijven om soepel over te schakelen naar duurzame mobiliteit. Samen met Fudura kunnen zij zich voorbereiden op de toekomst van emissievrije zones en de transitie naar schonere binnensteden succesvol maken.

Kopzorgen bij gemeenten en ondernemers over aankomende 'zero-emissiezones'

Een vol stroomnet, hogere kosten en geen laadplekken. Het zijn de belangrijkste knelpunten die gemeenten en ondernemers zien nu de overgang naar een binnenstad zonder CO2-uitstoot van busjes steeds dichterbij komt, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Wie over een paar jaar langs een busje loopt dat aan het laden en lossen is in de stad, zal dat mogelijk niet meer in de rook van een uitlaat doen. Dat is namelijk de ambitie van de zogeheten zero-emissiezones. In die zones in binnensteden mogen vanaf 2025 stapsgewijs geen busjes en vrachtwagens laden en lossen die CO2 uitstoten.

Lees verder (bron): NOS artikel

Fudura Driessen 100823 33

Impact op uw bedrijfsvoering

Wilt u ook uw werkzaamheden na 2025 continueren in alle Nederlandse gemeenten en voorbereid zijn op de zero-emissiezones? Dan zult u hoogstwaarschijnlijk aanpassingen moeten doorvoeren in uw bedrijfsvoering. De overgang van fossiele brandstof naar elektrische voertuigen heeft immers impact op de gehele bedrijfsvoering. Denk hierbij aan:

  • Bij de rittenplanning dient rekening gehouden te worden met het elektrisch laden van de voertuigen
  • Chauffeurs dienen bijgeschoold te worden over hoe om te gaan met elektrische voertuigen
  • Laadinfrastructuur dient aangelegd of aangepast te worden
  • Een eventuele netverzwaring dient u bij uw netbeheerder aan te vragen

Meer weten over Zero Emissie Stadslogistiek