Nieuws

De circulaire droom van Omrin

“Fudura verzorgt voor ons de gehele dienstverlening rondom het dataverkeer naar netwerkbedrijf en Vertogas. Het solide meetplan is hierbij van groot belang geweest, evenals de goedkeuring van meetprotocollen. De meetdiensten, telemetrie en het vaststellen van de calorische waardes van ons groen gas vormden samen de informatie die vereist is om in aanmerking te komen voor de SDE+ en om groen gas te mogen verkopen. De optelsom van diensten én ervaring van Fudura hielp ons om op dit niveau onze circulaire droom waar te maken.”

Fudura en Omrin samen naar circulair

Onze toekomst vraagt om mensen en organisaties die vooruitdenken. Dat wat ons vandaag energie geeft, willen we immers ook voor morgen behouden. Zo denken wij bij Fudura en zo denken onze klanten. Samen werken we continu aan toekomstgerichte en energierijke oplossingen.

Zo ook Omrin. De Friese inzamelaar en verwerker van afval droomt van een circulaire economie. Het bedrijf ziet afval als een waardevolle bron van energie. Letterlijk.

“Huishoudelijk afval zit vol grondstoffen en energie”, vertelt Aucke Bergsma, business developer bij Omrin. “Dit bracht ons jaren geleden op het duurzame idee om afval om te zetten naar herbruikbare producten. Als één van de eerste afvalverwerkers in Nederland bouwden we in 2002 een scheidings- en vergistingsinstallatie. In de installatie ontstaat biogas. Een warmte-krachtkoppeling (WKK) zet dit om naar elektriciteit en warmte. De hoeveelheid restafval dat de verbrandingsoven ingaat is hierdoor minimaal. Een bijzonder groene win-winsituatie.”

Omrin over Fudura 1

Samen werken we continu aan toekomstgerichte en energierijke oplossingen. Zo denken wij bij Fudura en zo denken onze klanten. Vanuit deze gedachte werken Fudura en Omrin samen aan circulair

Aucke Bergsma

Van afval naar bio-methaan

Met de duurzame faciliteiten maakte Omrin de stap van circulair denken naar circulair doen. Een succesvolle stap, want de productie van biogas nam snel in omvang toe. Daarom werd een nieuwe gasopwerkinstallatie in gebruik genomen. Hiermee wordt een deel van de opgewekte energie ingevoerd in het aardgasnetwerk en teruggegeven aan de lokale omgeving. Daarnaast rijden al 70 van Omrins voertuigen op energie uit afval. Via een tankstation op eigen terrein gaat het direct de gastanks van de vrachtwagens in. Uniek binnen Nederland.

Partner in duurzaamheid

Omrin beseft dat de realisatie van de duurzame droom wellicht een onmogelijke opgave was geweest zonder de nodige subsidies en externe expertise. “In de transitie naar een groene bedrijfsvoering krijgen we te maken met voor ons nieuwe regelgeving, strenge meetprotocollen en complexe rapportages. Samen met Fudura, onze partner in duurzaamheid, hebben we een compleet meet- en rapportagesysteem gerealiseerd. Dit systeem voldoet aan alle eisen die worden gesteld vanuit het netwerkbedrijf en de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).”

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Aan de hand van productie- en certificaatgegevens bepaalt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoeveel subsidie er wordt verstrekt. In het geval van Omrin verzorgt certificatie instantie Vertogas dit proces aan de hand van door Fudura verstrekte gegevens.

Optimalisatie van de business case

De business case voor duurzame projecten kan staan of vallen bij het wel of niet krijgen van de SDE+. Het inzichtelijk maken en registeren van energiestromen is daarom essentieel, zo weet ook Bartjan van Dixhoorn, manager Projecten en Operations bij Omrin. “Fudura verzorgt voor ons de gehele dienstverlening rondom het dataverkeer naar netwerkbedrijf en Vertogas. Het solide meetplan is hierbij van groot belang geweest, evenals de goedkeuring van meetprotocollen. De meetdiensten, telemetrie en het vaststellen van de calorische waardes van ons groen gas vormden samen de informatie die vereist is om in aanmerking te komen voor de SDE+ en om groen gas te mogen verkopen. De optelsom van diensten én ervaring van Fudura hielp ons om op dit niveau onze circulaire droom waar te maken.

Energieke waarde van Fudura voor Omrin

1 meetplan dat de energiestromen inzichtelijk maakt

gasmeters met een capaciteit van 500 - 3.000 m3/h

1 elektrameter op de hoofdaansluiting

2 WKK-metingen door een brutoproductiemeting

1 warmemeting voor nuttig ingezette warmte

Voordeel voor de klant

In deze case is het voordeel zeker voor de klant wanneer het gaat om:

subsidie

maandelijkse rapportage controle

goedkeuren voor certificeringsbedrijf Vertogas

uitlezing meters voorzien van telemetrie

realtime inzicht op locatie

Ook duurzame en innovatieve ideeën?

Fudura geeft ze samen met u de juiste energie. Bel onze klantenservice via 088 – 238 38 38, bereikbaar op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur, of klik op de button voor het contactformulier.

Neem contact op

Mdw headset bureau