Slibverwerking Noord-Brabant: gasverbruik verminderen dankzij meetdata

Jaarlijks verwerkt Slibverwerking Noord-Brabant, voor zeven waterschappen, meer dan 400.000 ton aan zuiveringsslib, een restproduct dat overblijft na het zuiveren van afvalwater. Dit proces kost energie maar levert tegelijkertijd ook energie op. Hierdoor verloopt het proces zo energieneutraal mogelijk. De basis van het optimaliseren van deze processen begint bij inzicht in data. Hiervoor maakt Slibverwerking Noord-Brabant graag gebruik van de expertise van Fudura en haar partner Seita.

Inzicht in gasverbruik

Duurzaamheid is een belangrijke pijler binnen Slibverwerking Noord-Brabant. “Ons ultieme doel is een circulaire huishouding, we zijn er nog niet maar hier werken we wel naar toe”, aldus Martin L’Annee de Betrancourt, bedrijfsleider bij Slibverwerking Noord-Brabant. “Momenteel zijn wij bijna energieneutraal. Helemaal van het gas af is voor ons momenteel onmogelijk, maar we willen wel graag ons gasverbruik tot een minimum beperken. Daarvoor is inzicht in het verbruik noodzakelijk. In het verleden maakten we gebruik van een dashboard. Deze informatie was waardevol maar we hadden telkens achteraf inzicht in ons verbruik. De kunst ligt in het feit om sneller inzicht te krijgen, zodat operators op basis hiervan data gedreven beslissingen kunnen nemen om onnodig gasverbruik te minimaliseren”, aldus L’Annee de Betrancourt.

Slibverwerking Noord-Brabant dashboard B

Pilot met Fudura

“Op het gebied van energie-infrastructuur werken we al een aantal jaren samen met Fudura. Onlangs hebben we de samenwerking verder uitgebreid door gezamenlijk een pilot te starten met Fudura en haar partner Seita. Bij deze pilot maken we, in combinatie met enkele parameters, ons gasverbruik inzichtelijk om vervolgens ons verbruik verder te kunnen minimaliseren door op een andere, maar veilige en betrouwbare manier om te gaan met ons gasverbruik”, vertelt L’Annee de Betrancourt.

De pilot is gestart met de focus op één verbrandingslijn. Op basis van verbruiksdata hebben Fudura en Seita diverse analyses gemaakt waardoor er meer inzicht ontstond hoe het gasverbruik is opgebouwd. Denk hierbij aan de hoeveelheid gas dat er per proces verbruikt wordt maar ook het verbruik per ploegendienst. “Gedurende het traject en de resultaten die hieruit voortkwamen hebben we besloten om de pilot verder uit te breiden. Zo hebben we onder andere de uitleesfrequentie van de data verhoogd en andere parameters toegevoegd. Daarnaast zullen we binnenkort onder andere meerdere verbrandingslijnen monitoren. Hierdoor wordt het algoritme steeds slimmer waardoor de betrouwbaarheid van de detectie van onnodig gasverbruik steeds beter wordt”, vervolgt L’Annee de Betrancourt.

Operators spelen een belangrijke rol

“De visualisatie van de relatie tussen de procesparameters en het gasverbruik geeft interessante inzichten voor zowel het management als onze operators. Zij weten immers alle ins en outs van onze verbrandingsovens. Zij werken hier elke dag mee. Door het delen van de inzichten en resultaten zagen operators hoe hun werkwijze het gasverbruik beïnvloedde. Door het gesprek met elkaar aan te gaan en van elkaar te leren zagen we het gasverbruik dalen zonder grote veranderingen in het proces aan te brengen. Een echte win-win situatie”, aldus L’Annee de Betrancourt.

Meer weten?

Wilt u ook samen met Fudura meer inzicht op uw bedrijfsprocessen? Neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 088 – 238 38 38, op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur, of via ons contactformulier.

Naar contactformulier