Subsidieronde SDE++ 2021 bekend

Nieuws | 5-3-2021

Nieuwe categorieën in de SDE++ 2021

De SDE++ biedt in 2021 weer subsidiekansen voor een breed scala aan projecten gericht op het grootschalig opwekken van duurzame energie (elektriciteit, warmte, transportbrandstof, gas). Bijvoorbeeld met wind, zon of water, via bodemwarmte, biomassa, slibvergisting of waterstof/elektrolyse. Of door slimme inzet van industriële restwarmte, of goede CCS-projecten rondom de afvang en opslag van CO₂. Daarnaast wordt de SDE++ dit jaar voor het eerst opengesteld voor een aantal nieuwe technieken en categorieën.

SDE++ ronde 2021: in vier fasen

De aanvraagronde van de SDE++ in 2021 start op 21 september. Het indienen van subsidieaanvragen kan tot uiterlijk 14 oktober 2021. Dat tijdvak valt aanzienlijk vroeger dan vorig jaar. Ongewijzigd is het budget: net als in 2020 is er opnieuw 5 miljard euro aan SDE-subsidies te verdelen. Ook dit jaar werkt de SDE++ weer met een ‘gefaseerde openstelling’. Dit komt er op neer dat u als aanvrager een indieningsmoment moet kiezen dat afhangt van de ‘subsidie-intensiteit’ van jouw project. In 2021 geldt:

Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 60 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 21 september (9:00 uur) tot 27 september 2021 (17:00 uur).

Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 80 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 27 september (17:00 uur) tot 4 oktober 2021 (17:00 uur).

Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 115 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 4 oktober (17:00 uur) tot 11 oktober 2021 (17:00 uur).

Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 11 oktober (17:00 uur) tot 14 oktober 2021 (17:00 uur).

Deze systematiek zorgt ervoor dat de subsidie gaat naar projecten met de beste kosten-efficiency (per hoeveelheid vermeden CO₂-uitstoot). Projecten die relatief veel subsidie vragen, komen pas in een latere fase aan bod. De kans bestaat dat de subsidiepot leeg is. Anderzijds kan een aanvrager zijn slaagkansen ook vergroten door een eerdere ‘strategische’ aanvraag voor een lager subsidiebedrag. 

Wat is de SDE++ subsidie?

De subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energietransitie’ (SDE++) is een van de belangrijkste instrumenten om de Nederlandse klimaatdoelen te realiseren. De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen. De regeling biedt meerjarige subsidies voor de exploitatiekosten van installaties voor het opwekken van duurzame energie en de reductie van broeikasgassen. De SDE++ subsidie kun je alleen aanvragen binnen officiële aanvraagrondes. In 2021 is er één SDE++ aanvraagronde. In een recente kamerbrief maakte het Ministerie van EZK daar meer details bekend over.

Hulp bij SDE++ 2021

Fudura helpt u graag bij al uw vragen over SDE++ 2021 en wij geven u graag persoonlijk advies, met name over accurate meetprotocollen en -rapportages.

Bron: SDE++ subsidie (PNO Consultants)