Koning Willem-Alexander opent Zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen

Nieuws | 25-5-2021

Op vrijdag 21 mei opende Koning Willem-Alexander Zonnepark Vloeivelden Hollandia in Nieuw-Buinen, de grootste zonneweide van Nederland. Het zonnepark is een initiatief van Solarfields, Royal Avebe en Avitec infra & milieu.

Meter en meetdata van Fudura

Fudura heeft voor dit zonnepark de meetinrichtingen, zoals elektrameters en brutoproductiemeters, geleverd en geïnstalleerd. Daarnaast collecteert en valideert Fudura de meetdata ten behoeve van onder andere de SDE subsidie en stelt deze beschikbaar aan de klant via Mijn Fudura Pro. Bovendien is Fudura ook Faciliterend Netbeheerder voor het Gesloten Distributie Systeem (GDS) van Avebe in Gasselternijveen waarop het zonnepark is aangesloten. Het park is in samenspraak met omwonenden en omliggende bedrijven tot stand gekomen en zet met innovatie in op het verder verduurzamen van de energietransitie. Fudura draagt hier graag aan bij.

Gesloten Distributie Systeem

Avebe is eigenaar van een particulier energienet, een zogenaamd Gesloten Distributie Systeem (GDS). Als eigenaar van een GDS met ontheffing heeft men de verplichting o.a. te zorgen dat alle marktberichten (meetdata etc) tijdig en correct worden aangeboden aan alle marktpartijen. Dit brengt extra administratief werk met zich mee. Fudura verzorgt naast de Meetverantwoordelijkheid ook deze dienstverlening voor Avebe.

Dankzij de goede samenwerking heeft Avebe ook besloten dat Fudura Faciliterend Netbeheerder mag zijn voor een tweede nieuw zonnepark op de locatie van Avebe in Ter Apelkanaal.

Rondleiding

Koning Willem-Alexander kreeg een rondleiding over het terrein in Nieuw-Buinen en sprak met betrokken omwonenden over het participatieproces, met technici over de uitdagingen rond de aanleg van het park en met vertegenwoordigers over de samenwerking tijdens de totstandkoming en over de toekomst van dit initiatief.

Bron: Koninklijk huis, Avebe & Solarfields