Administratieve dienstverlening

Administratieve dienstverlening

Eigenaren van een particulier net, een zogenaamd Gesloten Distributie Systeem (GDS), zijn verplicht om anderen op hun net te voorzien van een vrije keuze van energieleverancier. Dit brengt veel extra administratief werk met zich mee. Ontbreekt het u aan de praktische kennis of aan de tijd om dit te doen? Fudura regelt voor u deze gehele dienstverlening.

Aansluitregister

Eigenaren van een Gesloten Distributie Systeem dienen een derdentoegang te faciliteren. Met de invoering van het Derde Pakket vanuit Europese regelgeving wordt het bijbehorende takenpakket uitgebreid en neemt de administratieve last toe:

U bent verplicht een aansluitregister te beheren waarin alle aansluitingen op uw net geregistreerd staan;

  • U bent verplicht EAN-codes te verstrekken voor de aansluitingen van derden op uw net;
  • U bent verplicht het proces van (sub-)allocatie en reconciliatie in te richten;
  • U bent verplicht de verwerking van het berichtenverkeer voor bv. het switchen van energieleverancier in te regelen.

Fudura helpt u bij deze administratieve werkzaamheden. Zo verzorgen wij de meteropname, het berichtenverkeer voor leverancierswisselingen, de (sub-)allocatie en reconciliatie, het monitoren en communiceren van verbruiken én indien gewenst klant-specifieke rapportages en facturatie. Dit alles in overleg met u!

Informatie over Fudura Aansluitregister

Wilt u informatie over aansluitingen die aangesloten zijn op een Gesloten Distributie Systeem en geregistreerd staan in ons Fudura AansluitRegister (FAR)? Stuur dan een mail naar aansluitregister@fudura.nl.

Relevant

Verhuur installaties

Fudura, een betrouwbare partner in verhuur én onderhoud van installaties. Denk aan energiemeters, transformatoren, schakelinstallaties en bijbehorende behuizingen die uw bedrijfsvoering ondersteunen.