We helpen met

Transformator in-/uitschakelen

Benieuwd hoe het proces eruit? Wij leggen het graag voor u uit.

Wanneer u toegang nodig heeft om onderhoud uit te voeren aan uw installatie en daarvoor moet de transformator uitgeschakeld worden gelden hiervoor belangrijke veiligheidsrichtlijnen. Graag informeren wij u over de mogelijkheden die Fudura hierin biedt en welke eventuele kosten hiervoor in rekening worden gebracht.

Belangrijk om te weten

U heeft geen toegang tot de Middenspanning (MS) ruimte en u kunt installaties en transformatoren niet zelf bedienen.

Toegang verlenen

Het kan natuurlijk wel voorkomen dat u  toegang nodig heeft tot de MS ruimte om Laagspannings (LS) werkzaamheden uit te (laten) voeren, of de situatie op te nemen voor een noodzakelijke wijzingen aan uw LS installatie. Ook kan het noodzakelijk zijn om de transformator uit te schakelen en veilig te stellen indien u werkzaamheden gaat uitvoeren aan uw LS verdeel installatie.

Fudura kan u in voornoemde gevallen toegang verlenen tot de MS ruimte en is verplicht toezicht te houden op de werkzaamheden. Mocht het nodig zijn om de transformator uit te schakelen en veilig te stellen dan voert Fudura dat voor u uit, en indien noodzakelijk coördineert Fudura dit met uw netbeheerder.

Kosten

Binnen reguliere werktijden (aangeven) is de service tot het verlenen van toegang, het in- en uitschakelen en toezicht houden kosteloos. Het verlenen van deze service buiten werktijd kan Fudura niet garanderen. Reden hiervoor is dat Fudura afhankelijk is van de beschikbaarheid van personeel en de netbeheerders verlenen deze service niet standaard. Buiten werktijd hanteert Fudura standaard tarieven die afhankelijk zijn van de aard en duur van de werkzaamheden. In deze standaard tarieven zijn alle kosten van zowel de netbeheerder als Fudura opgenomen.

Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor deze service dient 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden bij Fudura ingediend te worden. Na het indienen van de aanvraag nemen wij contact met u op om de afspraak te bevestigen. Indien de werkzaamheden buiten werktijd uitgevoerd moeten worden vragen wij u vooraf akkoord op het standaard tarief die Fudura hiervoor hanteert, waarna de werkzaamheden ingepland zullen worden.

Vult u onderstaand formulier volledig in om uw verzoek in te dienen: