Stappen maken met SDE++ subsidie

Wil je bijdragen aan een duurzame toekomst en de uitstoot van broeikasgassen verminderen, maar twijfelt of het financieel haalbaar is? Met de SDE++ subsidieregeling kan Fudura jou helpen om stappen te zetten naar zakelijk gebruik van duurzame energie.

Wil jij afval gebruiken om duurzame energie op te wekken maar twijfel je over het financiële rendement? Dan is het de moeite waard om een aanvraag te doen voor een SDE++ beschikking. Deze subsidieregeling ter Stimulering van Duurzame Energie compenseert jou als duurzame ondernemer door additionele investeringen te vergoeden in lijn met marktconforme energieprijzen. Hierdoor zijn de financiële lasten voor minder zwaar wanneer je duurzame energie produceert. De SDE-regeling vergoed de meerkosten van duurzame opwek ten opzicht van fossiele opwek. Dit wordt per jaar bezien; zo kan het gebeuren dat je het ene jaar wel subsidie ontvangt op de duurzame productie, en het andere jaar niet.

Energiestromen meten

Energie kan opgewekt worden uit reststromen organisch materiaal (biomassa) zoals mest, hout, snoeiafval, gft, vezels, plantaardig en dierlijk vet. Vaak gaat het om reststromen die anders afval zouden zijn. Als ondernemer is het gunstig om reststromen in te zetten als hernieuwbare energie. Des te meer duurzame energie je opwekt, des te hoger de subsidie. De SDE++ subsidie vereist dat een meetverantwoordelijke alle energiestromen accuraat meet. Een erkend meetbedrijf, met kennis van zaken, is dan vereist.

Fudura meet productie en verbruik van energie bij ruim 500 bedrijven met een SDE+/SDE++ beschikking voor uiteenlopende energiebronnen en CO2 verlagende technieken zoals warmte, biogas- en (groen)gasinstallaties.

Met Fudura heb je

Bio Energiecentrale

Een erkend en ervaren meetbedrijf met als belangrijk voordeel dat je maandelijks datarapportages ontvangt, die geaccordeerd zijn voor instanties zoals VertiCer (voorheen CertiQ en Vertogas).

Accuraat inzicht waarmee je de voortgang van de energieproductie ziet, om in te schatten of jullie werkelijke opwek in lijn blijft met de geschatte productie van de installatie. Waar nodig kan je direct bijsturen.

Ondersteuning door onze specialisten bij het opstellen van meetplan en bijbehorende meetprotocol.

Uw SDE++ procedure

SDE

Een meetplan dat jullie energiestromen inzichtelijk maakt;

Alle juiste gegevens voor certificering en toetsing;

Goed advies door up-to-date kennis van wetten en procedures;

Specialist in elektriciteits- warmte én groengasmetingen.

Productfolder SDE

Behoefte om even te sparren?

Heb je nog vragen of behoefte om te sparren? Onze collega's staan altijd klaar om je te helpen. Neem contact op voor al je vragen of bekijk de FAQ voor jouw antwoord.

Neem contact op

Mdw headset bureau