SDE++ Biogas

Stappen maken met SDE++ subsidie

Reductie van broeikasgassen en verbetering van de ecologische voetprint staan bij steeds meer bedrijven op de agenda. Verwerking van biomassareststromen past volledig in dit streven.

Wilt u afval gebruiken om duurzame energie op te wekken maar twijfelt u over het financiële rendement? Dan is het de moeite waard om een aanvraag te doen voor een SDE++-beschikking. Deze subsidieregeling ter Stimulering van Duurzame Energie compenseert u als duurzame ondernemer door additionele investeringen te vergoeden in lijn met marktconforme energieprijzen. Hierdoor zijn de financiële lasten voor u minder zwaar wanneer u duurzame energie produceert.

Energiestromen meten

Energie kan opgewekt worden uit reststromen organisch materiaal (biomassa) zoals mest, hout, snoeiafval, gft, vezels, plantaardig en dierlijk vet. Vaak gaat het om reststromen die anders afval zouden zijn. Als ondernemer is het gunstig om reststromen in te zetten als hernieuwbare energie. Des te meer duurzame energie u opwekt, des te hoger de subsidie. De SDE++-subsidie vereist dat een meetverantwoordelijke alle energiestromen accuraat meet. Een erkend meetbedrijf, met kennis van zaken, is dan vereist.

Fudura meet productie en verbruik van energie bij ruim 500 bedrijven met een SDE+/SDE++-beschikking voor uiteenlopende energiebronnen en CO2 verlagende technieken zoals warmte, biogas- en (groen)gasinstallaties.

Fudura Icon Bio Energiecentrale

Met Fudura heeft u

Een erkend en ervaren meetbedrijf met als belangrijk voordeel dat u maandelijks datarapportages ontvangt, die geaccordeerd zijn voor instanties zoals Certiq en Vertogas.

Accuraat inzicht waarmee u de voortgang van de energieproductie ziet, om in te schatten of uw werkelijk verbruik in lijn blijft met de geschatte productie van de installatie. Waar nodig kunt u direct bijsturen.

Ondersteuning door onze specialisten bij het opstellen van meetplan en bijbehorende meetprotocollen.

Fudura Icon SDE

We helpen met

Uw SDE++ procedure

Een meetplan dat uw energiestromen inzichtelijk maakt;

Alle juiste gegevens voor certificering en toetsing;

Goed advies door up-to-date kennis van wetten en procedures;

Specialist in elektriciteits- warmte én groengasmetingen.

Productfolder SDE

Behoefte om even te sparren?

Heeft u een vraag? Dan staat één van onze collega’s u graag te woord.

Neem contact op

Contactpagina