Wetswijziging maandelijkse opname meetgegevens G2C

U heeft een grootverbruik gasaansluiting en verbruikt minder dan 170.000 m3. Het gaat hierbij om een zogeheten G2C-aansluiting waarvan de meterstand jaarlijks met de hand wordt opgenomen.

Meetfrequentie gaat omhoog

Door een wijziging in de Meetcode gaat deze meetfrequentie omhoog: wij meten uw gasverbruik straks maandelijks. We nemen u dan ook graag mee in wat dit voor u betekent:

  • Door de wetswijziging moeten uiterlijk 1 februari 2020 alle G2C-gasaansluitingen minimaal maandelijks worden uitgelezen. Dit kan alleen als de meter telemetrisch is en daardoor van afstand kan worden uitgelezen;
  • Momenteel is dit niet bij alle G2C-gasaansluitingen mogelijk. Een aanpassing van de gasmeter is daarom vaak noodzakelijk;
  • Bent u Fudura klant? Dan hoeft u nu zelf nog niks te doen. Wij nemen contact met u op indien uw meter aangepast moet worden;
  • Heeft u nog geen inzicht in uw klantgegevens en uw verbruik via klantportaal Mijn Fudura. Meldt u zich dan alvast aan. Wij kunnen u dan beter op de hoogte houden van de voortgang. Ook kunt u hier uw contactgegevens actualiseren zodat wij beter contact met u kunnen houden.

Wat gaat er gebeuren?

Moet ik gasloos?

Meestal niet. Het plaatsen van de datalogger of het modem vereist niet dat uw aansluiting tijdelijk gasloos moet zijn. Er is dus geen onderbreking van de gasvoorziening als gevolg van deze aanpassing.
Bij een beperkt aantal klanten is het nodig om een EVHI met modem te plaatsen of een gasmeter te wisselen. Dan ontkomen we er helaas niet aan dat u even zonder gas zit. Hierover wordt tijdig contact met u opgenomen om een en ander zodanig te plannen dat de overlast voor u zo gering mogelijk is.

Waarom is deze aanpassing wettelijk verplicht?

Door maandelijkse opname van de standen worden schattingen en de bijbehorende correcties achteraf voorkomen. Dat is in het voordeel van zowel klanten als leveranciers. Geen verrassingen en extra kosten meer achteraf.
Een ander groot voordeel is dat een meer frequente opname van de meterstanden u beter inzicht geeft in uw gasverbruik. Dit stelt u in staat om beter te kijken waar besparingen mogelijk zijn. Dat is gunstig voor u en u draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Nederland. En wij gaan u hierbij helpen.

Hoe weet ik zeker of deze aanpassing wel op mij van toepassing is?

U kunt via uw factuur nakijken of u beschikt over een G2C gasmeter zonder logger of modem (in het geval van een EVHI). Facturen kunt u inzien via Mijn Fudura. Beschikt u nog niet over Mijn Fudura? U kunt zich op deze pagina aanmelden als nieuwe gebruiker.

Volgens mij klopt er iets niet, mijn G2C gasmeter is al telemetrisch

Indien uw G2C gasmeter al telemetrisch is, dan beschikt deze over een logger of een modem (en EVHI). Dan hoeft uw meter waarschijnlijk niet te worden aangepast. Wellicht moet er alleen nog een administratieve handeling plaats vinden. Indien u vermoedt dat er een vergissing in het spel is, neemt u dan contact met ons op.

U kunt niet wachten?

U wilt nu al veel vaker inzicht in uw gasverbruik? Neemt u dan contact met ons op want dit willen we graag voor u regelen.

Neem contact op