Wij zijn Fudura

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Fudura investeert in een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening voor haar klanten.

Ons doel is het continu verbeteren van onze product- en dienstverlening ten behoeve van de klantwens. Voorop staat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, bezoekers en klanten.

Fudura streeft ernaar negatieve effecten op het milieu moeten zoveel mogelijk te beperken, zodat de kwaliteit van ons leefmilieu en onze werkomgeving ten dienste van de omgeving en medewerkers positief worden beïnvloed. Vanuit Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Mvo) zorgen we er voor dat onze eigen organisatie steeds duurzamer wordt. Onderdeel hiervan is dat Fudura actief stuurt op het reduceren van haar eigen directe en indirecte CO2-uitstoot. We maken ons eigen energieverbruik inzichtelijk en streven naar een CO2 neutrale organisatie. Hetzelfde vragen we van onze leveranciers zoals vastgelegd in de Gedragscode voor leveranciers.

Gedragscode voor leveranciers

Reductiedoelstellingen

Gebleken is dat een significant deel van de uitstoot van Fudura gerelateerd is aan mobiliteit. Om die reden stellen wij het doel om de uitstoot elke jaar te reduceren. Zodat wijzelf ook elk jaar weer als organisatie verduurzamen, met doelen die uitdagende maar realistisch voor onze organisatie moeten zijn.

De maatregelen die Fudura neemt zijn gebaseerd op de uitkomsten van de  CO2 inventarisatie en energiebeoordeling en vastgelegd in het Energiemanagement actieplan. Dit plan is onderaan deze pagina als download beschikbaar.

Communicatie

Voor het realiseren van de doelstellingen is het voor Fudura belangrijk dat we daar gezamenlijk achter staan. Om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten wordt er op verschillende manieren gecommuniceerd over onze doelstellingen en de mate waarin wij op koers liggen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Interne nieuwsbrieven
  • Maandrapportages
  • Ludieke acties om duurzaam gedrag van onze eigen medewerkers te stimuleren

Stichting Bambanani

Fudura helpt de jongste generatie in Zuid-Afrika om zelfredzaam te worden op het gebied van energie. 

Lees meer

Bambanani 4