SDE++ subsidie

Subsidie voor industriële CO2-reducerende technieken

SDE staat voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie’. Waar SDE+ zich richt op de productie van duurzame energie, focust SDE++ zich op het reduceren van CO2 en andere broeikasgassen.

Bent u van plan om hernieuwbare energie te produceren of CO2-reducerende technieken toe te passen binnen uw onderneming? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). 

De SDE++ regeling is een nieuw en breder vervolg op de eerdere SDE+ regeling, met niet alleen subsidies ter stimulering van hernieuwbare energieproductie, maar ook andere industriële CO2-reducerende technieken. De belangrijkste veranderingen zijn:

 1. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2 emissies dit in plaats van rangschikking op basisbedrag.
 2. Er zijn nieuwe technieken toegevoegd die geen hernieuwbare energie produceren maar wel CO2 reduceren. Bij de rangschikking wordt rekening gehouden met de CO2-emissie reductie per categorie productie-installaties. Daarbij gaat het om de kosten per vermeden ton CO2-emissies.
Fudura Icon SDE

Wij helpen u met

Uw SDE++ procedure

Een meetplan dat uw energiestromen inzichtelijk maakt;

Alle juiste gegevens voor certificering en toetsing;

Goed advies door up-to-date kennis van wetten en procedures;

Specialist in elektriciteits- warmte én groengasmetingen.

5 categorieën SDE++ subsidie

Hieronder staan de aangewezen categorieën voor de SDE++ in 2022. Per categorie wordt de looptijd van de subsidie bepaald. Meestal is dit 12 of 15 jaar, afhankelijk van de verwachte levensduur van de installatie. In sommige gevallen is de looptijd van de subsidie korter. 

Hernieuwbare elektriciteit

 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Hernieuwbare warmte biomassa
 • Compostering champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Hernieuwbaar gas uit biomassa

CO2– arme warmte

 • Aquathermie (TEO, TEA en TED)
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT panelen met warmtepomp
 • Elektrische boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Industriële warmtepomp
 • Hybride glasoven

CO2– arme productie

 • CO2– afvang en -opslag
 • CO2-afvang en -gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

Belangrijk om te weten

Wilt u in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)? Dan moet u voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Daarnaast zijn er voorwaarden per categorie. Een uitgebreide toelichting vindt u hier.

Voor elke openstellingsronde van de SDE++ kunt u maximaal 1 aanvraag indienen per categorie productie-installatie per adres waar de productie-installatie wordt geplaatst. U kunt wel op 1 adres voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aanvragen. Indien u besluit te wisselen van categorie dan dient u hiervoor een nieuwe aanvraag in te dienen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent per techniek de kostprijs, dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Voorlichtingsfilm SDE ++ (bron: RVO)

Voldoet u aan de voorwaarden en wilt u SDE++-subsidie aanvragen? Dat kan tijdens de openstellingsronde op mijn.rvo.nl. Hier leest u hoe u dat doet en welke bijlagen u moet bijvoegen. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beschikking. Wanneer deze positief is, staat hierin onder andere het maximale subsidiebedrag en de looptijd van de subsidiabele periode. Benieuwd hoe de subsidie wordt berekend? Klik dan hier.

Van aanvraag naar realisatie

Direct besparen op uw energiekosten en tegelijkertijd verduurzamen? Dat kan makkelijk met een SDE++-beschikking. Na ontvangst van de beschikking kunt u aan de slag met uw project. In vier stappen realiseert u dit met ons.

SDE++ subsidie aanvragen

Het aanvragen van de SDE++ subsidie kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. Er is elk jaar één aanvraagronde. Op 6 juni 2023 gaat de eerste aanvraagronde van dit jaar van start met een budget van 8 miljard, zie: RVO. De aangewezen categorieën voor de SDE++ in 2023 zijn: Hernieuwbare elektriciteit, Hernieuwbaar gas, Hernieuwbare warmte, CO2-arme warmte en CO2-arme productie.

Hulp met uw meetprotocol en - rapportage

We helpen u bij al uw vragen over zonne- en windenergie, geothermie en warmte en geven u graag persoonlijk advies, met name over accurate meetprotocollen en -rapportages. 

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over dit product? Bekijk de veelgestelde vragen en vind uw antwoorden.

Nee, dit maakt momenteel nog niet uit. Plan Bureau voor de Leefomgeving gaat er in de hoogte van de SDE bedragen vanuit dat de E-boiler alleen wordt ingezet bij een overschot aan duurzame energie. Er wordt nog wel gekeken naar de mogelijkheid om Garanties van Oorsprong (GvO) Elektriciteit te cancellen voor het E-verbruik (bij inzet van bijvoorbeeld wind of zon) van de E-boiler en deze dan om te zetten naar GvO’s W.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?
   

De SDE wordt uitgekeerd op basis van de Giga Joule warmte gemeten. In de aanvraag is een Coëfficiënt of Performance (COP) vastgesteld. RvO wil de mogelijkheid hebben om deze gedurende de looptijd van de SDE periode te kunnen verifiëren.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?
   

Afhankelijk van de soort wijziging. Bijvoorbeeld het vervangen van een meting kan volstaan worden met het toevoegen in een addendum van de metercertificaten aan het meetprotocol. Bij ingrijpende veranderingen dient het meetprotocol en het oordeel omtrent geschiktheid opnieuw opgesteld en goedgekeurd te worden. Het meetprotocol dient elke 5 jaar opnieuw vastgesteld te worden.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?
   

De eisen voor het meetprotocol zijn beschreven in bijlage 9 behorende bij de artikelen 7E , 7F en 7J van de algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?
   

Nee, dit is niet hetzelfde meetprotocol. Elke afvanger die CO2 invoedt op de basisinfrastructuur voor CO2 transport en opslag dient een eigen meetprotocol op te stellen, te laten goedkeuren door een erkend meetbedrijf en in te dienen bij RvO. Voor transport en opslag is er één meetprotocol noodzakelijk en voor iedere afzonderlijke CO2 afvanger.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?
   

Alle items

Fudura Icon Downloads

Download hier

Productfolder SDE