Inzicht in je energieprestaties

Subsidie voor industriële CO2-reducerende technieken

Fudura helpt je om optimaal gebruik te maken van de "Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)". Deze subsidie, gericht op het verminderen van CO2-uitstoot en andere broeikasgassen, beloont bedrijven die de stap zetten naar duurzaamheid.

Heb je plannen om hernieuwbare energie te produceren of CO2-verminderende technieken te implementeren in je bedrijf? Mogelijk kom je in aanmerking voor SDE++ subsidie.

Het SDE++-initiatief is een verbreed vervolg op de vorige SDE+ regeling. Behalve stimulansen voor hernieuwbare energieproductie, worden nu ook andere industriële CO2-verminderingstechnieken ondersteund. Wij helpen je met de implementatie van SDE++ binnen jouw bedrijf. Met onze specialismen in elektriciteits-, warmte en groengasmetingen zorgen we dat je bedrijf klaar is voor de toekomst.

De belangrijkste veranderingen zijn:

 1. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2 emissies dit in plaats van rangschikking op basisbedrag.
 2. Er zijn nieuwe technieken toegevoegd die geen hernieuwbare energie produceren maar wel CO2 reduceren. Bij de rangschikking wordt rekening gehouden met de CO2-emissie reductie per categorie productie-installaties. Daarbij gaat het om de kosten per vermeden ton CO2-emissies.

Jouw SDE++ procedure

SDE

Een meetplan dat jouw energiestromen inzichtelijk maakt;

Alle juiste gegevens voor certificering en toetsing;

Goed advies door up-to-date kennis van wetten en procedures;

Specialist in elektriciteits- warmte én groengasmetingen.

5 categorieën SDE++ subsidie

De SDE++ subsidie is in 2023 beschikbaar voor vijf categorieën. Per categorie wordt de looptijd van de subsidie bepaald, meestal 12 of 15 jaar, afhankelijk van de verwachte levensduur van de installatie. Wil je in aanmerking komen, dan moet je voldoen aan diverse voorwaarden.

Hernieuwbare elektriciteit

 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Hernieuwbare warmte biomassa
 • Compostering champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Hernieuwbaar gas uit biomassa

CO2– arme warmte

 • Aquathermie (TEO, TEA en TED)
 • Daglichtkas
 • Zon-PVT panelen met warmtepomp
 • Elektrische boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Industriële warmtepomp
 • Hybride glasoven

CO2– arme productie

 • CO2– afvang en -opslag
 • CO2-afvang en -gebruik
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
 • Waterstof door elektrolyse

Wil je een SDE++ subsidie aanvragen?

Dat kan tijdens de officiële openstellingsronde op mijn.rvo.nl. Heb je vragen over energiemaatregelen zoals zonne- en windenergie, geothermie en warmte? Sta je voor uitdagingen op het gebied van meetprotocollen en rapportages? Onze experts leveren graag persoonlijk advies om je hierin te ondersteunen.

Voor elke openstellingsronde van de SDE++ kun je maximaal 1 aanvraag indienen per categorie productie-installatie per adres waar de productie-installatie wordt geplaatst. Je kunt wel op 1 adres voor verschillende categorieën productie-installaties subsidie aanvragen. Indien je besluit te wisselen van categorie dan dien je hiervoor een nieuwe aanvraag in te dienen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent per techniek de kostprijs, dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Voorlichtingsfilm SDE ++ (bron: RVO)

Voldoe je aan de voorwaarden en wil je SDE++-subsidie aanvragen? Dat kan tijdens de openstellingsronde op mijn.rvo.nl. Hier lees je hoe je dat doet en welke bijlagen je moet bijvoegen. Na jouw aanvraag ontvang je binnen 13 weken een beschikking. Wanneer deze positief is, staat hierin onder andere het maximale subsidiebedrag en de looptijd van de subsidiabele periode. Benieuwd hoe de subsidie wordt berekend? Klik dan hier.

Stap 1 Voorbereiding

 • technische haalbaarheid
 • financiële haalbaarheid
 • vergunning aanvraag

Van aanvraag naar realisatie

Wij staan voor je klaar om je te helpen met de aanvraag en realisatie van je project. Samen stappen we door het proces: van het verzamelen van benodigde documenten, tot de praktische realisatie en exploitatie van je project. Bij elke stap zorgen we voor inzicht en ondersteuning.

Stap 2 Aanvraag

Verzamelen en beoordelen van alle benodigde documenten, zoals:

 • bedrijfsgegevens, projectbeschrijving, vergunningen, energieverbruik, investerings- en financieringsplan
 • opstellen van een haalbaarheidsstudie (projectplan) en exploitatiebegroting
 • adviseren over aanvraagstrategie
 • digitaal indienen van een volledige aanvraag bij RVO
 • eventuele beantwoording van vragen door RVO

Stap 3 Realisatie

Nu gaan we over naar de realisatie. Wij zorgen voor jullie meetdiensten, rapportages, meetplan en de expertise voor een goede afwikkeling met Certiq, Vertogas en RVO voor de uitbetaling van de subsidie. Eenvoudig alles onder één dak geregeld voor een scherpe prijs.

Stap 4 Exploitatie

Wat je verder kunt verwachten. Maandelijks krijg je inzicht in de productie van jouw installatie via het webportaal Mijn Fudura Pro, zodat je tijdig kunt bijsturen op jouw subsidievoorschot om bijstelling vanuit RVO te voorkomen.

Wil je een SDE++ subsidie aanvragen?

Dat kan tijdens de officiële openstellingsronde op Mijn.rvo.nl. Heb je vragen over energiemaatregelen zoals zonne- en windenergie, geothermie en warmte? Sta je voor uitdagingen op het gebied van meetprotocollen en rapportages? Onze experts leveren graag persoonlijk advies om je hierin te ondersteunen.

Hulp met jouw meetprotocol en - rapportage

We helpen je bij al jouw vragen over zonne- en windenergie, geothermie en warmte en geven je graag persoonlijk advies, met name over accurate meetprotocollen en -rapportages. 

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over onze producten en diensten? Bekijk de veelgestelde vragen en vind je antwoorden.

Nee, dit maakt nog niet uit. Plan Bureau voor de Leefomgeving gaat er in de hoogte van de SDE-bedragen vanuit dat de E-boiler alleen wordt ingezet bij een overschot aan duurzame energie. Er wordt nog wel gekeken naar de mogelijkheid om Garanties van Oorsprong (GvO) Elektriciteit te cancellen voor het E-verbruik (bij inzet van bijvoorbeeld wind of zon) van de E-boiler en deze dan om te zetten naar GvO’s W.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?
   

De SDE wordt uitgekeerd op basis van de Giga Joule warmte gemeten. In de aanvraag is een Coëfficiënt of Performance (COP) vastgesteld. RvO wil de mogelijkheid hebben om deze tijdens de looptijd van de SDE-periode te verifiëren

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?
   

Dat hangt af van de soort wijziging. Bij het vervangen van een meting is het toevoegen in een addendum van de metercertificaten aan het meetprotocol bijvoorbeeld genoeg. Bij grote veranderingen moet het meetprotocol en het oordeel over geschiktheid opnieuw opgesteld en goedgekeurd worden. Het meetprotocol moet elke vijf jaar opnieuw vastgesteld worden.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?
   

De eisen voor het meetprotocol staan in bijlage 9 van de artikelen 7E , 7F en 7J van de algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?
   

Nee, elke afvanger die CO2 invoedt op de basisinfrastructuur voor CO2-transport en opslag moet een eigen meetprotocol opstellen, laten goedkeuren door een erkend meetbedrijf en indienen bij RvO.

Heeft de informatie op deze pagina je geholpen?
   

Alle vragen

Download hier

Downloads

Productfolder SDE