3 nieuwe categorieën SDE++ 2021

Nieuws | 6-8-2021

Aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2021 zijn een aantal nieuwe categorieën toegevoegd.

Nieuw in de SDE++

De SDE++ 2021 bevat naast de reeds bestaande categorieën ook nieuwe categorieën. Sommige bestaande categorieën zijn aangescherpt of uitgebreid. De nieuwe categorieën zijn: 

PVT met warmtepomp
Een PVT-systeem is een combinatie van een zonnepaneel en een zonnecollector. Dit systeem levert elektriciteit én warmte. Met een warmtepomp wordt de warmte op een hogere temperatuur gebracht, waarna die wordt toegepast in de gebouwde omgeving.

CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw
De glastuinbouw gebruikt extra CO2 om de CO2-concentratie in de kas te verhogen. De CO2 die bij een industriële installatie wordt afgevangen, vervangt de CO2  die de tuinder zelf produceerde met een ketel of een warmtekrachtkoppeling (WKK). Extra CO2 stimuleert de groeisnelheid en opbrengst van planten, groenten en vruchten.

CO2-arme productie: geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
In de SDE++ 2021 zijn een aantal categorieën opengesteld specifiek voor geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor de transportsector. De geproduceerde brandstof komt alleen in aanmerking voor subsidie als die wordt afgezet op de Nederlandse markt voor wegtransport en binnenvaart.

SDE++ subsidie aanvragen

Het aanvragen van de SDE++ subsidie kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. Er is elk jaar één aanvraagronde. De ronde van 2021 staat open van 5 oktober (9.00 uur) tot en met uiterlijk 11 november  (17.00 uur). Wel werkt de subsidieregeling met een ‘gefaseerde openstelling’. Dit komt er op neer dat de aanvrager een indieningsmoment moet kiezen dat afhangt van de ‘subsidie-intensiteit’ (subsidiebehoefte) van zijn project. In elke fase geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.  Concreet komt dit neer op het volgende:

  • Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 60 euro per 1.000 kg CO2. Aanvragen kan van 5 oktober (9:00 uur) tot en met 11 oktober 2021 (17:00 uur).
  • Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 80 euro per 1.000 kg CO2. Aanvragen kan van 11 oktober (17:00 uur) tot en met 25 oktober (17:00 uur).
  • Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 115 euro per 1.000 kg CO2. Aanvragen kan van 25 oktober (17:00 uur) tot en met 8 november (17:00 uur).
  • Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per 1.000 kg CO2. Aanvragen kan van 8 november (17:00 uur) tot en met 11 november 2021 (17:00 uur).

Van aanvraag naar realisatie

Wanneer u uw SDE++ beschikking heeft ontvangen helpt Fudura u graag verder. Denk hierbij onder andere aan accurate meetinrichtingen, verplichte meetprotocollen en -rapportages. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op. Wij helpen u graag verder.

Contactformulier

Bron: RVO